Vybrané referencie

Trenčiansky kraj

Územný plán mesta Stará Turá

Územný plán musel riešiť rozvoj mesta s ohľadom na mnohé obmedzenia (zosuvy, železnica...). Regulácia bola dôkladne prepracovaná pre celé katastrálne územie, posiate rozptýleným osídlením kopaníc.

Územný plán obce Čachtice

Čachtice sú najväčšou vidieckou obcou v kraji, sídlom významných priemyselných podnikov i vyhľadávanou lokalitou cestovného ruchu. V návrhu riešenia sme sa usilovali o harmonické zladenie nárokov rôznych funkcií.

Trnavský kraj

Územný plán obce Rakovice

V minulosti stagnujúca obec neďaleko Piešťan dnes v rámci mikroregiónu patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim, čo reflektuje aj územný plán.

Územný plán obce Košúty

Obec pri Galante a blízko Bratislavy zažíva v posledných rokoch nebývalý rozmach. Územný plán navrhol vhodné lokality pre prirodzené rozšírenie zastavaného územia a tým zamedzil nekoordinovanému rastu.

Banskobystrický kraj

Územný plán obce Mýtna

Obec Mýtna dlhodobo trpí nadmernou tranzitnou dopravou na ceste Zvolen - Lučenec. Po jej odvedení na budúcu R2 bude môcť naplno využiť svoj rozvojový potenciál, identifikovaný v územnom pláne.

Územný plán obce Lutila

Lutila bola do roku 1991 pričlenená k mestu Žiar nad Hronom a dnes je suburbanizačným zázemím mesta, ktoré láka nových obyvateľom atraktívnym krajinným prostredím.

Nitriansky kraj

Územný plán obce Radošina

V územnom pláne tejto rázovitej obce s viac ako 2000 obyvateľmi sme sa usilovali o zachovanie jej špecifickej identity dôslednou reguláciou.

Územný plán obce Svätoplukovo

Svätoplukovo, ležiace južne od Nitry, bolo známe svojou vinohradníckou tradíciou. Osobitný dôraz sme preto v návrhu kládli na revitalizáciu tradičných krajinárskych štruktúr.

Bratislavský kraj

Územný plán zóny Stávky - Jakubov

Územný plán rieši transformáciu územia bývalej farmy na obytnú zónu v záhorskej obci Jakubov.

Žilinský kraj

Územný plán obce Rudinská

Rastúci záujem o bývanie v blízkosti miest Žilina a Kysucké Nové Mesto viedlo obec k obstaraniu územného plánu obce. Územný plán sme riešili súbežne a koordinovane so zmenami a doplnkami územného plánu susednej obce Rudina.